ANASAYFA PROJE Biyogaz
Biyogaz

Foça Biyogaz Elektrik Santrali, çevre kirliliğinin giderek arttığı ve yenilenebilir enerjinin son derece önemli olduğu bir dönemde temiz enerji üreterek çevre kirliliğinin azaltılmasına katkı sağlamaktır. Biyogazdan elektrik üretimi için kullanılacak teknoloji yenilenebilir enerji tesisi olmasının yanında,  dere, nehir yataklarına dökülen, kontrolsüz şekilde tarımda kullanılan ya da vahşi depolama yapılan organik atıkların, tekrardan değerlendirilmesi ile organik gübre üretilerek aynı zamanda atıkların bertaraf/gerikazanımı tesisi olma özelliği taşımaktadır. Bu açılar BES projelerini çok değerli ve önemli kılmaktadır.

Elektrik üretimi için, büyükbaş, tavuk dışkısı ve proje sahasına yakın organik atıkları kullanılacaktır. Tesis elektrik üretim kapasitesi bölgede bulunan atıkların miktarına göre belirlenmiştir. Çürütücülerde 30-35 gün bekleyecek olan atıkların çürümesi esnasında ortaya çıkan gaz (biyogaz) gaz motorlarında elektrik üretimi için kullanılırken, fermente olan ürünler ise işlenmek üzere kompost tesisine yönlendirilecektir.

Tüm bu süreç içerisinde ortaya çıkabilecek tüm riskler ve alınabilecek tedbirler düşünülmüş ve Foça BES projesi bu kapsamda geliştirilmiştir. Ortaya çıkan yüksek miktardaki azot konsantrasyonunun önlenmesi için “stripper” kullanılması ve tesis içerisinde oluşabilecek kokunun önlenmesi için koku giderici üniteler ve biyofiltre kullanılması uygun görüşmüştür. Diğer bir risk olan sızıntıya karşı depolanan biyogaz blowerlar vasıtası ile sızdırmaz polietilen boru hatları ile kojenerasyon motorlarına beslenecektir. Blower odası ve kojenerasyon binası her hangi bir sızıntı riskine karşıgaz detektörleri ile donatılacaktır.Boru hattında sürekli online basınç ve debi takibi yapılarak olası sızıntılara kısa sürede müdahale edilecektir.