ANASAYFA PROJE Gübre
Gübre

Ülkede mevcut gübre kullanımında kimyasal gübrenin kullanılması sonucunda toprakların zarar görerek verimsiz hale gelmesi biyogaz tesislerinde ikincil çıktı olarak gösterilen organik gübrenin önemi ortaya koymaktadır.

Biyogaz santrallerinde genel yaklaşım çerçevesinde anaerobik fermantasyon sonucunda çürüyen ve parçalanan organik atıktan geriye kalan kısım kurutulup fermantasyonu tamamlandıktan sonra paketlenip organik gübre olarak satılma imkanını sunmaktadır.

Foça BES projesinde çürütücülerden çıkan, yaklaşık %13-15 kuru madde oranına sahip fermente ürün, katı –sıvı ayrımı için seperatörlere gönderilecektir. Seperatöre çürütücüden gelen atık katı ve sıvı olarak ayrıştırılacaktır. Katı atıklar gübre tesisinin içerisinde işlenerek katma değeri yüksek organik gübre olarak satışa sunulmak üzere paketlenecek veya depolanacaktır.

Foça BES Projesi ilçedeki tek biyogaz santrali projesidir. Bölgede bulunan büyük baş hayvan çiftliklerinin atıklarının bertaraf edilmesinde önemli bir rol oynayacak santral, bağlantı hattına vereceği elektrik enerjisinin yanı sıra proses sonunda özellikle bölgedeki tarım faaliyetlerinde kullanılmak üzere üretime katma değeri yüksek olan organik içerikler açısında zengin, toprağın üretim verimini arttıracak gübre üretimi de gerçekleştirecektir.