ANASAYFA PROJE Tesis
Tesis

Tesis İzmir İli, Foça İlçesi, Yeniköy Mahallesinde, yenilenebilir enerji kapsamında hayata geçirilmektedir. Proje kapsamında santrale günlük olarak atık girişi yapılacak olup bu besleme işlemi çerçevesinde açığa çıkan biyogazın elektrik ve ısıya dönüştürülmesi ana amaçtır. Üretilen elektrik enerjisinin kurulu gücü 2,4MW olacaktır..

2,4MW kurulu güç ile faaliyete geçecek tesis, toplam 166.750 m2’lik arazinin yaklaşık %20’lik bir kısmında yer alacaktır. Arazinin kalan kısmında atık ısı ve sıvı gübre kullanılarak sera veya enerji bitkisi yetiştirmek gibi amaçlar kullanılması planlanmaktadır.

Planlanan proje kapsamında; Biyogaz Tesisi ’ne gelecek olan organik içerikli atıkların anaerobik (havasız) ortamda, biyolojik olarak çürümesi ve parçalanması sağlanacaktır. Organik içerikli atıkların biyolojik olarak parçalanması esnasında açığa çıkacak olan biyogaz, kojenerasyon ünitesinde elektrik ve ısı üretimi için kullanılacaktır.

Tesis için Foça bölgesindeki atık potansiyeli göz önünde bulundurularak hazırlanan plana göre ilk etapta günlük 500 ton/gün Hayvancılık ve tarımsal faaliyetler sonucu oluşan organik atıklar her gün tesiste işlenecek ve 2,4 MWe kurulu güç kapasitesinde ortalama 24 saat üzerinden 46,2 MWh/gün elektrik enerjisi üretilecektir. Tesisin altyapısı (çürütücü/digester hacimler, gaz motoru binası vb.) kapasite artışı senaryosu ve yatırım bedeli dikkate alınarak optimize edilmiştir.